Openbare oproep. Vaste standplaats foodbike Gulden Vlieslaan

Openbare oproep. Vaste standplaats foodbike Gulden Vlieslaan

De Stad Brussel publiceert een vacature met het oog op de toekenning van een standplaats voor een foodbike aan de Gulden Vlieslaan (ter hoogte van nummer 28). De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen is 25 juni 2021 om 16u.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een dossier indienen voor:

  • Een aanbod van voedingswaren (uitgezonderd ijsjes en wafels)

De standplaats wordt uitsluitend bij abonnement toegewezen, voor een periode van één jaar met ingang van 1 juli 2021, stilzwijgend verlengbaar voor periodes van één jaar.

Geïnteresseerden kunnen een volledige kandidatuur sturen naar de cel Commerciële animatie van de Stad Brussel (Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B, 1000 Brussel), hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar het volgende adres:

Meer info:

tri
Gemaakt 04/06/2021

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Commerciële activiteiten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
02 279 25 30
animations.eco.animaties@brucity.be


Open voor publiek: 
op afspraak van maandag tot vrijdag van 13 tot 15.30 uur
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over de ambulante handel.