Openbare oproep. Vaste standplaats op het Agoraplein

Openbare oproep. Vaste standplaats op het Agoraplein

De Stad Brussel lanceert een kennisgeving van vacature met het oog op de toekenning van een standplaats voor een artiest-portrettist op het Agoraplein voor commerciële doeleinden. De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen is 30 september 2021 om 16u.

Plaats

  • Agoraplein - 1000 Brussel

Uurroosters

  • Van 9u tot 19u voor de periode van 1 november tot 31 maart
  • Van 9u tot 22u voor de periode van 1 april tot 31 oktober

Standgeld

De verschuldigde vergoeding wordt als volgt vastgelegd:

  • Principe: de jaarlijkse vergoeding bedraagt 1.263,00 euro

Duur

De standplaats wordt uitsluitend bij abonnement toegewezen, voor een periode van één jaar met ingang van 1 november 2021, stilzwijgend verlengbaar voor periodes van één jaar.

Kandidatuur?

Geïnteresseerden kunnen een volledige kandidatuur sturen naar de:

  • Cel Commerciële Events van de Stad Brussel
    Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B
    1000 Brussel

Hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar het volgende adres:

De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen is 30 september 2021 om 16u.

Meer info?

portrait
Gemaakt 07/09/2021

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Commerciële activiteiten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
02 279 25 30
animations.eco.animaties@brucity.be


Open voor publiek: 
op afspraak van maandag tot vrijdag van 13 tot 15.30 uur
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over de ambulante handel.