U bent handelaar

Hoe en waar inschrijven

Om een standplaats in te nemen op een markt, een kermis of op het openbare domein, moet een aanvraag worden ingediend bij de Cel Commerciële evenementen van de Stad Brussel, hetzij rechtstreeks via het loket, hetzij via een aangetekend schrijven.

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van het aanvraagformulier en de documenten die worden opgesomd in dat formulier.

Voor de toewijzing van een standplaats gespecialiseerd in één product, kan de cel Handel ook documenten vragen waarmee kan worden geverifieerd of de producten die de kandidaat aanbiedt, in overeenstemming zijn met de definitie van het product in kwestie.

Aanvraag van een occasionele standplaats voor de uitoefening van de ambulante handel

Waar kan ik de patronale leurkaart verkrijgen?

Om een ambulante activiteit uit te oefenen, moet u in het bezit zijn van een toelating om uw activiteit uit te oefenen, welke kan worden verkregen bij het ondernemingsloket van uw keuze.

Hoe een standplaats op het openbare domein verkrijgen?

Ongeveer 170 standplaatsen die bestemd zijn voor ambulante handel, zijn verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel, met een Foodtruckparcours van ongeveer 10 plaatsen, frietkramen, kiosken, standplaatsen voor ijsverkopers, standplaatsen tijdens wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion, enzovoort.

De lijst met standplaatsen wijzigt voortdurend en wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De standplaatsen worden enkel toegewezen per abonnement en niet van dag tot dag.

Hoe een standplaats op een foor/kermis verkrijgen?

Foorkramers kunnen een contract van 5 jaar krijgen voor een standplaats of ze kunnen zich kandidaat stellen telkens wanneer er plaatsen vrijkomen.

De standplaatsen worden toegewezen per abonnement met een contract van 5 jaar dat kan worden vernieuwd. Om een abonnement te krijgen worden regelmatig oproepen voor kandidatuurstelling gepubliceerd door de Stad Brussel op https://www.brussel.be/

Hoe een standplaats op een braderie/rommelmarkt verkrijgen?

Als u als verkoper of ambulante handelaar wenst deel te nemen aan een braderie/rommelmarkt, dan kunt u rechtstreeks met de organisator van het evenement contact opnemen.

Hoeveel bedraagt de heffing voor een standplaats?

De heffingen van de verschillende standplaatsen zijn gedefinieerd in bijlage 3 van het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel.

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Commerciële activiteiten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
02 279 25 30
animations.eco.animaties@brucity.be


Open voor publiek: 
op afspraak van maandag tot vrijdag van 13 tot 15.30 uur
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over de ambulante handel.